Regulamin

Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem internetowym https://zdrowa-codziennosc.pl/ prowadzony jest przez Aurelię Grzywacz „Zdrowa Codzienność”, ul. Grochowska 93, 04-172 Warszawa Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. […]

Regulamin Read More »